graphic top
Tu jesteś: Rekonstrukcje historyczne » materiały historyczne » Kartuzy 22.06.1930
Poniżej przedstawiamy relację z najważniejszego kolejowego wydarzenia okresu międzywojennego na Kaszubach - wizyty ministra komunikacji w Kartuzach. Relacja oryginalna pochodzi z Gazety Gniewskiej z 1930 roku, a zdjęcia udostępnione przez Narodowe Archiwum Cyfrowe. (zgoda na wykorzystanie z dn. 19.02.2013)
KARTUZY. Ćwiczenia polowe kolejarzy. W niedzielę 22.6. br. Odbyły się ćwiczenia polowe kolejowego przysposobienia wojskowego z całego okręgu gdańskiego.

W dzień poprzedni, w sobotę wieczorem i nocą, przyjeżdżały pociągi z oddziałami W.P.W. z Gdyni, Tczewa, Torunia, Grudziądza, Chojnic i Bydgoszczy. Wszystkie pociągi witała orkiestra tutejszych kolejarzy. Na ćwiczenia przybyło przeszło 1200 kolejarzy uzbrojonych po wojskowemu. W niedzielę rano odbył się koncertyna rynku. Na tę imprezę przyjechali wysocy dostojnicy wojskowi i cywilni, jak minister komunikacji p. Kühn, wojewoda pomorski p. Lamot, generał Rachmistruk z Grudziądza, dowódca Okręgu Korpusu generał Pasławski z Torunia, prezes dyrekcji gdańskiej Dobrzycki, prezes dyrekcji poznańskiej Ruciński i wielu oficerów.

Powitanie na dworcu ministra komunikacji Alfonsa Kuhna (w muszce).
Na rynku odbyła się msza polowa: celebrował ją X. dziekan Roszczynialski z Wejherowa, który też wygłosił okolicznościowe kazanie. Podczas mszy św. przygrywała orkiestra kolejowa z Bydgoszczy, śpiew wykonała „Cecylia” pod kierown. p. Mówińskiego. Po skończonem nabożeństwie odbył się wymarsz na ćwiczenia polowe pod Sierakowice. W ćwiczeniach brały udział: Ogniska K.P.W. Bydgoszcz, Toruń, Chojnice, Tczew, Gdynia, Kartuzy, Sierakowice, Kościerzyna, Chylonja, Reda, Wejherowo i Puck

Rozkręcanie szyn podczas ćwiczeń Kolejowego Przysposobienia Wojskowego.
O godz. 11-12 urządzono pod Sierakowicami ewakuację i demontowanie stacji, oraz walkę pancerek, o godzinie 12-14.30 był przy Miechucinie atak eskadry lotniczej, obrona przeciw-lotnicza i przeciw-gazowa. Oczyszczenie terenów zaiperytowanych i wreszcie walka rozstrzygająca. W czasie ćwiczeń funkcjonował oddział sanitarjuszy bez zarzutu. Oddziałem sanitarnym przy Sierakowicach kierował p. dr. Majkowski z Kartuz, z oddziałem od strony Miechucina, p. dr. Borowski [Kotowski?] z Kartuz. O godz. 14.30 odbyła się zbiórka batalionu i defilada przed p. ministrem Kühnem i gener. Pasławskim. Potem odbył się obiad polowy. Następnie o godz. 16 zawagonowanie batalionu i odjazd do Kartuz. O godz. 17 p. minister odjechał. Wieczorem odbyła się zabawa balowa w Hotelu Centralnem.

Ostrzeliwanie toru kolejowego w Miechucinie. (w rzeczywistości przejazd przed przystankiem w Prokowie - dopisek PLASER)
Członkowie Kolejowego Przysposobienia Wojskowego wyskakują z pociągu towarowego podczas ćwiczeń w Sierakowicach.
Ćwiczenia ze strzelania z wagonu kolejowego.