graphic top
Tu jesteś: KLUB PTTK » konkurs plastyczny » regulamin
konkurs plastyczny
KOLEJ W TWOJEJ OKOLICY

REGULAMIN KONKURSU:

1. ORGANIZATOR: Organizatorem Konkursu jest Klub Turystyki Kolejowej Tendrzak przy Oddziale PTTK im. dr. Jerzego Szukalskiego w Gdańsku oraz Stowarzyszenie Kolej na Westerplatte (zwanym dalej: „Organizatorem”).

2. OKRES: Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i trwa od dnia 11.03.2024 r. do dnia 16.05.2024 r.

3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 471, t.j. z późn. zm.).

4. TEMATYKA: tematem jest kolej w Twojej okolicy. Może będzie to szybkie Pendolino, może szynobus na lokalnej linii, a może opuszczona stacja pośród pól.

5. UCZESTNICY: uczniowie szkół podstawowych, z klas III-VIII.

6. TECHNIKA PRAC: dowolna, formatu A4 (prace będą skanowane)

7. WARUNKI UDZIAŁU:
a) zgłoszenie mailowe chęci udziału (tendrzak@drezyny.pl)
b) przesłanie prac konkursowych opatrzonych opisem zawierającym następujące dane:
imię i nazwisko autora, wiek, klasa, nazwa i adres szkoły,
c) przesłanie wraz z pracą konkursową oświadczenia.

8. TERMIN SKŁADANIA PRAC: 15.05.2024 r. Prace należy wysyłać na adres:
PTTK Oddział w Gdańsku, Klub Turystyki Kolejowej Tendrzak
80-827 Gdańsk, ul. Długa 45

9. Oceny prac dokona Jury powołane przez Organizatora. Decyzje Jury są ostateczne. Wyniki zostaną ogłoszone 16.05.2024
10. NAGRODY: autor najlepszej pracy i jego klasa zostanie zaproszona na wycieczkę drezynową. Autorzy wyróżnionych prac dostaną zaproszenia na rodzinną wycieczkę drezynową. Dojazd do Łapina na własny koszt.

11. Organizator jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z uczestnictwem w Konkursie. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu zgodnie z niniejszym Regulaminem, w tym w szczególności w celu wydania nagród. Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania lub żądania ich usunięcia.

12 . Przystąpienie uczestnika do konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w Karcie Informacyjnej w celu realizacji konkursu.